Má phanh GoldFren 021

GOLDfren sử dụng vật liệu ma sát AD, S3, S33 và các hợp chất GP được chứng nhận bởi Viện Đức TÜV Rheinland. Má phanh GOLDfren được làm bằng vật liệu ma sát gốm-carbon kết dính đan sợi theo nhiều lớp, ép chặt. Giảm mài mòn, chịu nhiệt độ cao.
540,000 đ
Số lượng :

GOLDfren sử dụng vật liệu ma sát AD, S3, S33 và các hợp chất GP được chứng nhận bởi Viện Đức TÜV Rheinland. Má phanh GOLDfren được làm bằng vật liệu ma sát gốm-carbon kết dính đan sợi theo nhiều lớp, ép chặt. Giảm mài mòn, chịu nhiệt độ cao.

HONDA
CB 400 SBS 05 R
CB 400 SF4/SF5/S5 04 - 05 R
CBR 400 F 92 - R
VRX 400 T(NC33) 96 R
CB 500 A4/A5/A6/A7 04 - 07 R
CBF 500 04 - R
CB 600 Hornet (PC34/K016) 98 - 99 R
CB 600 Hornet S 00 - 06 R
CBF 600 N7 Radial caliper 07 - 09 R
CBF 600 NA8/NA9 (ABS) 08 - R
CBF 600 S4/S5 (Non ABS) 04 - 05 R
CBF 600 SA8 (ABS/Non ABS) 08 - R
CBF 600 04 - 06 R
CBR 600 F, Super Sport (PC25/F648) 91 - 94 R
CBR 600 F3 (PC31/H002) 95 - 98 R
CBR 600 F3/F4 03 - 07 R
CBR 600 F4 98 - 99 R
CBR 600 F4 (PC35/K294) 99 - 00 R
CBR 600 F4 Sport (PC35) 01 - 02 R
CBR 600 RR (Radial caliper) 05 - 06 R
CBR 600 RR3/RR4 03 - 04 R
CB 750 N, F, Seven Fifty (RC42/G035) 92 - 02 R
NR 750 (RC40/-) 92 - R
CB 900 F2 Hornet 02 - 07 R
CBR 900 RR, Fireblade 98 - 99 R
CBR 900 RR, Fireblade (SC28/G034) 92 - 93 R
CBR 900 RR, Fireblade (SC33/H294) 94 - 97 R
CBR 900 RR2 Fireblade(954ccm) 02 - 03 R
CBR 900 RRY/RR1 Fireblade(929ccm) 00 - 01 R
CB 1000 F (Big One) (SC30/G341) 93 - R
CB 1000 FP/FR/FS/FT/FV 93 - 97 R
CBF 1000 F (FA) (2 piston front calipers/Non ABS) 11 - R
CBF 1000 F6/F7 06 - R
CBF 1000 Limited Edition 09 - R
CBR 1000 RR Fireblade 04 - 05 R
VTR 1000 F Firestorm (SC36/H687) 97 - 06 R
VTR 1000 SP-1 00 - 01 R
VTR 1000 SP-2/SP-3 02 - 07 R
VT 1100 C2 Shadow A.C.E.(SC32/H027) 95 - R
VT 1100 C2 Y 00 - R
VT 1100 C3 Shadow Aero (SC39/K012) 98 - R
VT 1100 C4 Shadow sabre 04 - 05 R
VT 1100 T Shadow (SC32/H027) 98 - R
CB 1300 5/6/7/8/9 (Superfour) 05 - 09 R
CB 1300 A5-A9 (Superfour ABS) 05 - 09 R
CB 1300 F3 03 - 04 R
CB 1300 S5/S6/S7/S8/S9 05 - 09 R
CB 1300 SA5/SA6 Super Bol-Dor 05 - 09 R
VT 1300 CX 10 Fury 10 - R
VT 1300 CXA Chopper (9 spoke wheel/non ABS) 10 - R
VT 1300 CXAA Chopper (9 spoke wheel/ABS model) 10 - R
VTX 1300 S3/S4/S5/S6/S7/S8 03 - 08 R
KAWASAKI
Z 750 (ZR 750 L7F/L8F/L9F/LAF/LAB) 07 - 10 R
Z 750 ABS (ZR 750 M7F/M8F/M9F/MAF/MBF) 07 - 10 R
Z 750 R ABS (ZR 750 PBF) 11 - R
Z 750 R Non ABS (ZR 750 NBF) 11 - R
KLV 1000 (LV 1000 A1H) (Right) 04 - 05 R
Z 1000 (ZR 1000 B7F/B8F) 07 - 08 R
Z 1000 (ZR1000 DAF) 10 - R
Z 1000 ABS (ZR 1000 C7F) 07 - 09 R
SUZUKI
DL 650 AK7 V strom ABS 07 - R
DL 650 AK9GT V-Storm Traveller (Right) 09 - R
DL 650 AL1 XP V-Strom Expedition (Right) 11 - R 
DL 650 K4 V-Strom (Right) 04 - 06 R
DL 650 K7 07 - R
GSF 650 K6/SAK6/K7/SAK7(Bandit ABS) 07 - R
GSX 650 FK8/FK9 08 - R
SV 650 K3/SK3/K4/SK4/K5/SK5/S6/SK6/S7/SK7/S8/SK8 (Right) 03 - 08 R
SV 650 K7/SAK7 ABS model 07 - R
GSR 750 L1 (Left) 11 - R
DL 1000 K2-K9 V-Strom (Left) 02 - R
SV 1000 K3/SK3/K4/SK4/K5/SK5/K6/SK6/K7/SK7 03 - R
GSF 1200 AK6/SAK6/GTSAK6 06 R
GSF 1250 AK7/SAK7/AK8/SAK8/AK9/SAK9 Bandit ABS 07 - R
GSF 1250 FAL0 Traveller 10 - R
GSX 1250 FAL0/FAL1 Traveller 10 - R
GSX 1250 FAL0ST/FAL1ST Traveller 10 - R
YAMAHA
Fazer 8 (Top Fairing/Twin Headlight) 10 - R
FZ6 600 (Naked version) 04 - 06 R
FZ6 600 Fazer 04 - 06 R
FZ6 600 Fazer S2 (ABS 4 piston caliper) 07 - 09 R
FZ6 600 S2 ABS (Naked) 07 - R
XJ6 600 Diversion (ABS) 09 - R
XJ6 600 Diversion (Non ABS) 09 - R
XJ6-F 600 Diversion (Full Fairing - 1CW1)(Non ABS/ABS) 10 - R
XJ6-N 600 (Naked 20S) (Non ABS/ABS) 09 - R
XJ6-S 600 Diversion (Top Fairing - 36)ABS and Non ABS Version 09 - R
YZF 600 R-6 05 R
YZF 600 R6 (13S1) 08 - R
YZF 600 R-6 (RJ05/E13/0060) 03 - 04 R
YZF 600 R6S 06 - 07 R
FZ8 800 (Single Headlight) 10 - R
FZ8 800 N-Naked/Single Headlight/ABS (RN256/59P1) 11 - R
FZ8 800 N-Naked/Single Headlight/Non ABS (RN255/39P1) 11 - R
FZ8-S 800 Fazer 8 (Top fairing/Twin headlight/Non ABS)(RN251/42P1) 11 - R
FZ8-SA 800 Fazer 8 (Top fairing/Twin headlight/ ABS)(RN252/1BD1) 11 - R
FZ1 1000 N/NV (2D11/2/3) 06 - 07 R
FZ1 1000 S/FZ1-SV 06 - 07 R
YZF 1000 R1 07- R
YZF 1000 R1 09 - R
YZF 1000 R1 (Rad. cal) 04 - 06 R
YZF 1000 R1(6 piston radial caliper) 07 R
YZF 1000 R1SP 06 R