Má phanh GoldFren 21

GOLDfren sử dụng vật liệu ma sát AD, S3, S33 và các hợp chất GP được chứng nhận bởi Viện Đức TÜV Rheinland. Má phanh GOLDfren được làm bằng vật liệu ma sát gốm-carbon kết dính đan sợi theo nhiều lớp, ép chặt. Giảm mài mòn, chịu nhiệt độ cao.
540,000 đ
Số lượng :

GOLDfren sử dụng vật liệu ma sát AD, S3, S33 và các hợp chất GP được chứng nhận bởi Viện Đức TÜV Rheinland. Má phanh GOLDfren được làm bằng vật liệu ma sát gốm-carbon kết dính đan sợi theo nhiều lớp, ép chặt. Giảm mài mòn, chịu nhiệt độ cao.

HONDA
CBF 600 N7 Radial caliper 07 - 09 2F
CBR 600 RA9 (C-ABS) 09 - 2F
CBR 600 RR 06 - 07 2F
CBR 600 RR (Radial caliper) 05 - 06 2F
CBR 600 RR Hannspree 08 2F
CBR 600 RR7/RR8/RR9/RRA 07 - 2F
CB 1000 R8 08 2F
CB 1000 R9/RA Non ABS Model 09 - 2F
CBR 1000 Fireblade RA9 (C-ABS) 09 - 2F
CBR 1000 RR 08 2F
CBR 1000 RR Fireblade 04 - 05 2F
CBR 1000 RR Fireblade 06 - 07 2F
CBR 1000 RR Fireblade (Rad. cal.) ABS 09 - 2F