Má phanh GoldFren 213

GOLDfren sử dụng vật liệu ma sát AD, S3, S33 và các hợp chất GP được chứng nhận bởi Viện Đức TÜV Rheinland. Má phanh GOLDfren được làm bằng vật liệu ma sát gốm-carbon kết dính đan sợi theo nhiều lớp, ép chặt. Giảm mài mòn, chịu nhiệt độ cao.
540,000 đ
Số lượng :

GOLDfren sử dụng vật liệu ma sát AD, S3, S33 và các hợp chất GP được chứng nhận bởi Viện Đức TÜV Rheinland. Má phanh GOLDfren được làm bằng vật liệu ma sát gốm-carbon kết dính đan sợi theo nhiều lớp, ép chặt. Giảm mài mòn, chịu nhiệt độ cao.

KAWASAKI
Z 1000 (ZR1000 DAF) 10 - 2F
Z 1000 SX (ABS) (ZX 1000 HBF) 11 - 2F
Z 1000 SX (Non ABS) (ZR 1000 GBF) 11 - 2F
ZR 1000 DAF 10 - 2F
ZX-10R 1000 (ZX 1000 E8F/E9F) 08 - 10 2F
ZX-10R 1000 (ZX 1000 JBF) 11 - 2F
ZX-10R 1000 ABS (ZX 1000 KBF) 11 - 2F
ZX-10R 1000 Ninja (Rad. cal.) 10 - 2F


SUZUKI
GSX-R 600 K4/K5 04 - 05 2F
GSX-R 600 K6/K7 (Rad. Cal) 06 - 07 2F
GSX-R 600 K8 08 - 10 2F
GSX-R 750 K4/K5 04 - 05 2F
GSX-R 750 K6/K7 (Rad. Cal) 06 - 07 2F
GSX-R 750 K8 08 - 10 2F
GSX-R 1000 K4 04 2F
GSX-R 1000 K5 05 - 06 2F
GSX-R 1000 K7/K8 07 - 08 2F
GSX-R 1000 K9 09 - 2F
GSX-R 1300 Hayabusa 08 - 2F
M 1800 R2 Intruder 08 - 09 2F
VZR 1800 K6/K7/K8 (M1800 R Intruder) 06 - 09 2F
VZR 1800 RZK8 Intruder M1800 R2/M109 R2 08 - 09 2F