Má phanh GoldFren 213

540,000 đ
Số lượng :

KAWASAKI
Z 1000 (ZR1000 DAF) 10 - 2F
Z 1000 SX (ABS) (ZX 1000 HBF) 11 - 2F
Z 1000 SX (Non ABS) (ZR 1000 GBF) 11 - 2F
ZR 1000 DAF 10 - 2F
ZX-10R 1000 (ZX 1000 E8F/E9F) 08 - 10 2F
ZX-10R 1000 (ZX 1000 JBF) 11 - 2F
ZX-10R 1000 ABS (ZX 1000 KBF) 11 - 2F
ZX-10R 1000 Ninja (Rad. cal.) 10 - 2F


SUZUKI
GSX-R 600 K4/K5 04 - 05 2F
GSX-R 600 K6/K7 (Rad. Cal) 06 - 07 2F
GSX-R 600 K8 08 - 10 2F
GSX-R 750 K4/K5 04 - 05 2F
GSX-R 750 K6/K7 (Rad. Cal) 06 - 07 2F
GSX-R 750 K8 08 - 10 2F
GSX-R 1000 K4 04 2F
GSX-R 1000 K5 05 - 06 2F
GSX-R 1000 K7/K8 07 - 08 2F
GSX-R 1000 K9 09 - 2F
GSX-R 1300 Hayabusa 08 - 2F
M 1800 R2 Intruder 08 - 09 2F
VZR 1800 K6/K7/K8 (M1800 R Intruder) 06 - 09 2F
VZR 1800 RZK8 Intruder M1800 R2/M109 R2 08 - 09 2F