Má phanh GoldFren 249

540,000 đ
Số lượng :

KAWASAKI
ZX-6R 600 (ZX 600 R9F) 09 - 2F
ZX-6R 600 (ZX600 P7F/P8F) 07 - 08 2F
ZX-6RR 600 Ninja 07 - 2F
Z 750 R ABS (ZR 750 PBF) 11 - 2F
Z 750 R Non ABS (ZR 750 NBF) 11 - 2F
Z 1000 (ZR 1000 B7F/B8F) 07 - 08 2F
Z 1000 ABS (ZR 1000 C7F) 07 - 09 2F
GTR 1400 (ZG 1400 A8F) 07 - 2F
ZZR 1400 (ZX 1400 A6F/A7F) 06 - 07 2F
ZZR 1400 ABS (ZX 1400 B7F) 06 - 07 2F
ZZR 1400 ABS (ZX 1400 D8F) 08 - 2F