Má phanh GoldFren 274

GOLDfren sử dụng vật liệu ma sát AD, S3, S33 và các hợp chất GP được chứng nhận bởi Viện Đức TÜV Rheinland. Má phanh GOLDfren được làm bằng vật liệu ma sát gốm-carbon kết dính đan sợi theo nhiều lớp, ép chặt. Giảm mài mòn, chịu nhiệt độ cao.
540,000 đ
Số lượng :

GOLDfren sử dụng vật liệu ma sát AD, S3, S33 và các hợp chất GP được chứng nhận bởi Viện Đức TÜV Rheinland. Má phanh GOLDfren được làm bằng vật liệu ma sát gốm-carbon kết dính đan sợi theo nhiều lớp, ép chặt. Giảm mài mòn, chịu nhiệt độ cao.

HARLEY DAVIDSON
XL 50th Anniversary Sportster 07 R
XL 883 C Sportster Custom 04 - 07 R
XL 883 Iron 09 - R
XL 883 L (Low Sportster Spoke Wheel) 04 - 10 R
XL 883 L Sportster Low 06 - R
XL 883 R Roadster 10 - R
XL 883 R Sportster 05 - 09 R
XL 883 Sportster STD 04 - 08 R
XL 883 Superlow 11 - R
XL 1200 C Sportster Custom 04 - 07 R
XL 1200 L Sportster Low 07 R
XL 1200 N Nightster (spoke wheel) 08 - R
XL 1200 R Sportster Roadster 04 - 08 R
XL 1200 Sportster Forty-Eight 10 - R
XR 1200 X 10 - R
XR 1200 08 - 10 R