Má phanh GoldFren 287

GOLDfren sử dụng vật liệu ma sát AD, S3, S33 và các hợp chất GP được chứng nhận bởi Viện Đức TÜV Rheinland. Má phanh GOLDfren được làm bằng vật liệu ma sát gốm-carbon kết dính đan sợi theo nhiều lớp, ép chặt. Giảm mài mòn, chịu nhiệt độ cao.
540,000 đ
Số lượng :

GOLDfren sử dụng vật liệu ma sát AD, S3, S33 và các hợp chất GP được chứng nhận bởi Viện Đức TÜV Rheinland. Má phanh GOLDfren được làm bằng vật liệu ma sát gốm-carbon kết dính đan sợi theo nhiều lớp, ép chặt. Giảm mài mòn, chịu nhiệt độ cao.v

HONDA
FES 125 7/9 S-Wing (Non ABS Model) 07 - 09 R
FES 125 A7/A9 S-Wing 07 - 09 R
SH 125 i 9 Fuel Injection 09 R
SH 125 i RA (Fuel injection/rear disc model) 10 - R
FES 150 7/9 S-Wing 07 - 09 R
FES 150 A7/A9 (S-Wing) ABS Model 07 - 09 R
SH 150 i 9 Fuel Injection 09 R
SH 150 RA (Fuel injection/rear disc) 10 - R
NSS 250 8/9 Forza XS 08 - 09 R
NSS 250 A8/A9 Forza EX ABS 08 - 09 R
NSS 250 AX5/AX6/A7 (ABS) Froza Z 05 - 07 R
NSS 250 EX5/EX6 (ABS) Froza EX 05 - 06 R
SH 300 AR8/AR9 (ABS Model) 08 - 09 R
SH 300 i 7/8/9 (Non ABS) 07 - 09 R
SH 300 i A7/A8/A9 (ABS Model) 07 - 09 R
SH 300 i8 Sport 08 - R
SH 300 R8/R9 (Non ABS) 08 - 09 R