Má phanh GoldFren 327 - S33

GOLDfren sử dụng vật liệu ma sát AD, S3, S33 và các hợp chất GP được chứng nhận bởi Viện Đức TÜV Rheinland. Má phanh GOLDfren được làm bằng vật liệu ma sát gốm-carbon kết dính đan sợi theo nhiều lớp, ép chặt. Giảm mài mòn, chịu nhiệt độ cao.
780,000 đ
Số lượng :

GOLDfren sử dụng vật liệu ma sát AD, S3, S33 và các hợp chất GP được chứng nhận bởi Viện Đức TÜV Rheinland. Má phanh GOLDfren được làm bằng vật liệu ma sát gốm-carbon kết dính đan sợi theo nhiều lớp, ép chặt. Giảm mài mòn, chịu nhiệt độ cao.

HONDA
GL 1800 Goldwing 6/7/8/9/A 06 - 13 R
GL 1800 Goldwing A1-A5 02 - 09 R
F6B Goldwing Bagger (GLF6BAE) 13 - R
F6C Goldwing (4 Piston calipers)
(GLF6ACAE) 14 - R